Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Het Kabinet heeft extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is, dat u tijdelijk aanvulling op uw inkomen kunt krijgen. U kunt dit krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Kijk op isdbollenstreek.nl voor meer informatie.

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Aanpak

Ga voor een aanvraag langs bij de ISD Bollenstreek tijdens het spreekuur zelfstandigen. Dat is op dinsdagmiddag in de even weken van 14:00 - 16:00 uur.

Meer informatie

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl