Sociaal Wijkteam Noordwijk

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden. Het team zorgt ervoor dat Noordwijkers zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen van hun ondersteuningsvraag en wat zij zelf nog kunnen doen (participatiesamenleving).Vuurtoren met licht

Hoort het Sociaal Wijkteam Noordwijk dat het bij een inwoner niet goed gaat, dan gaan zij er snel op af. Die signalen kunnen via allerlei bronnen binnen komen zoals via de huisarts, de wijkagent, een bezorgde buurgenoot, familielid of de hulpvrager zelf.

Specialistische hulp en ondersteuning

Het Sociaal Wijkteam Noordwijk komt langs, gaat met u in gesprek en geeft praktische tips en adviezen. Gaat het om een moeilijk probleem dan begeleidt het team als het nodig is, de inwoner naar specialistische hulp en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam Noordwijk werkt onder andere samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE, Kwadraad, Lokaal Loket Noordwijk, Jeugd en gezinsteams, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), GGZ, casemanagers dementie en de welzijnscoach.

Informatiepunt Dementie

Er is een Informatiepunt Dementie. Bezorgde kinderen, buren of mensen met beginnende dementie kunnen hier terecht. Speciaal opgeleide casemanagers staan klaar voor alle vragen over dementie. Per 20 november 2020 start Groot Hoogwaak met een Informatiepunt Dementie, genoemd Breinhuis, waar u naar toe kunt voor advies en voorlichting. Kijk op groothoogwaak.nl voor meer informatie.

Natuurlijk kunt u al uw vragen stellen aan het Sociaal Wijkteam Noordwijk. Als blijkt dat er specifieke oplossingen nodig zijn zoals een Wmo-voorziening, dan zal er samen met u contact worden gezocht met het Lokaal Loket Noordwijk of een andere organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 36 60 000.

Sociaal Wijkteam Noordwijk

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur. U kunt bellen naar +31 (0)71 36 60 000.

Buurtbemiddeling

Als u een conflict heeft met uw buren, kunt u via het Sociaal Wijkteam Noordwijk of uw woningcorporatie terecht bij Libertas Leiden voor buurtbemiddeling. Voor meer informatie kunt u ook kijken op problemenmetjeburen.nl