Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Welke hulp u krijgt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt u samen met een consulent of u zelf een oplossing heeft voor uw knelpunt. Als dit niet mogelijk is wordt er gekeken of u geholpen bent met een algemene voorziening. Als dat geen oplossing voor u is, wordt er gekeken naar een individuele voorziening. 

De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • aanpassingen in uw woning;
 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
 • een vergoeding voor verhuizen. 

Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

 • verbeteren van toegangspaden;
 • aanbrengen van hellingbanen;
 • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent);
 • verbreden van deuren;
 • automatische deuropeners plaatsen;
 • drempels verwijderen.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal 17,50 euro per vier weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie de website van het CAK.

In het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout kunt u terecht met u vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Er zijn veel verschillende organisaties en instanties die hulp en ondersteuning bieden. Als u er niet uitkomt, proberen wij u verder te helpen.

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Ervaart u beperkingen bij het zelfstandig wonen, met lopen, vervoer of het deelnemen aan activiteiten? U kunt dan via een meldingsformulier een Wmo voorziening aanvragen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. U kunt het formulier digitaal invullen. U heeft hier uw DigiD bij nodig (helaas tijdelijk niet mogelijk).
 2. U kunt het formulier ophalen en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).
 3. U kunt het formulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Lokaal Loket Noordwijk (ma t/m vrij van 8:30-12:30 uur zonder afspraak)

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (ma t/m vrij van 8:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 (post inleveren kan ook in rode brievenbus) 
2211 HW Noordwijkerhout

+31 (0)252 34 38 00

wmo@noordwijkerhout.nl

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijk (ma van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijkerhout (vr van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 
2211 HW Noordwijkerhout