Wmo begeleiding

Het is belangrijk om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd mogelijk. Denk hierbij aan het plannen van activiteiten en regelen van dagelijkse dingen. Besluiten nemen en het structureren van de dag. Daarnaast kunnen er problemen zijn bij vaardigheden die nodig zijn om uzelf te kunnen redden. Begeleiding kan dan helpen. Dit vraagt u aan bij de ISD Bollenstreek. De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

2 vormen van begeleiding

De Wmo gaat er vanuit, dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen. Door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk? Dan kan begeleiding helpen. Er zijn 2 vormen van begeleiding:

  1. dagbesteding (dit is begeleiding in een groep);
  2. begeleiding één op één.

Aanpak

U kunt voor begeleiding het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

Voor dagbesteding en begeleiding één op één geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,- per 4 weken. Ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u begeleiding krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl