Vervoersvoorzieningen

Misschien kunt u door ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of zich moeilijk verplaatsen in uw woning. Soms kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zo niet, dan bestaan er vervoersvoorzieningen zoals:

  • een scootmobiel;
  • een aanpassing aan uw auto;
  • een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt betalen;
  • de Regiotaxi, die vervoert u van deur tot deur tegen het openbaar vervoer tarief binnen de regio.

De taken op het gebied van de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. U kunt bij de ISD Bollenstreek een voorziening aanvragen.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

U kunt voor vervoersvoorzieningen het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,- per 4 weken. Ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u een voorziening krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl