Hulpmiddelen (Wmo)

U kunt om medische redenen voorzieningen nodig hebben, zoals een toiletstoel, rolstoel, douchestoel of tillift. Het kan zijn, dat u deze voorzieningen kunt lenen of krijgen. Dit gebeurt dan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekering. Er zijn ook voorzieningen die u eerst kunt lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

Voor het lenen van hulpmiddelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Voor het aanvragen van een voorziening kunt u het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Kosten

Voor de meeste voorzieningen (de rolstoel uitgezonderd) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. Vanaf 2020 bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken. Ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de voorziening krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

De taken op het gebied van de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl