Informatie en advies voor mantelzorgers

Voor mantelzorgondersteuning in coronatijd geldt de richtlijn mantelzorgondersteuning van het Ministerie van VWS. Lees de richtlijn mantelzorgondersteuning op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

U bent mantelzorger als u:

  • Zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • Een persoonlijke band heeft met de persoon voor wie u zorgt.
  • Deze zorg langdurig geeft.
  • Deze zorg de gebruikelijke zorg overstijgt die men (in een huishouding) redelijkerwijs aan elkaar geeft.
  • Deze zorg onbetaald geeft.

Online registreren als mantelzorger via welzijnnoordwijk.nl

Mantelzorgconsulenten

De mantelzorgconsulenten van Welzijn Noordwijk helpen u graag op weg met informatie en advies. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor u zijn. En kunnen u helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. Tijdens het mantelzorgcontact is er aandacht voor uw persoonlijke verhaal. U krijgt informatie en advies over de mogelijkheden voor ondersteuning in uw situatie.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en de Zilk

Woont u in Noordwijkerhout of de Zilk en heeft u een vraag over mantelzorg verlenen? Neem dan telefonisch contact op met Klaartje Passchier, mantelzorgconsulent, via +31 (0)6 38 67 92 54. Of stel uw vraag per e-mail.

Woonplaats Noordwijk

Woont u in Noordwijk en heeft u een vraag over mantelzorg verlenen? Neem dan telefonisch contact op met Wendy Clason, mantelzorgconsulent, via +31 (0)6 55 45 67 79. Of stel uw vraag per e-mail.