Hulpmiddelen (Wmo)

U kunt om medische redenen bepaalde voorzieningen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een toiletstoel, een rolstoel, een douchestoel of een tillift. Als u een hulpmiddel nodig heeft kan het zijn dat deze via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wlz (Wet langdurige zorg) of de ziektekostenverzekering geleend of verstrekt worden. Er zijn voorzieningen die u eerst kunt lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk, Vegro of Welzorg.

De Wmo is er om u te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is, dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.
De Wmo-consulenten gaan samen met u op zoek naar oplossingen die u zelf of met hulp uit uw omgeving kunt realiseren. Meer informatie vindt u in de Wmo informatiefolder. 
De gemeente werkt bij het zoeken naar oplossingen nauw samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Bepaalde taken van de Wmo heeft de gemeente aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie de website van het CAK.

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Ervaart u beperkingen bij het zelfstandig wonen, met lopen, vervoer of het deelnemen aan activiteiten? U kunt via een meldingsformulier een Wmo voorziening aanvragen op de volgende manieren: 

  1. U kunt het formulier digitaal invullen. U heeft hier uw DigiD bij nodig (helaas tijdelijk niet mogelijk).
  2. U kunt het formulier ophalen en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).
  3. U kunt het formulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Lokaal Loket Noordwijk (ma t/m vrij van 8:30-12:30 uur zonder afspraak)

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (ma t/m vrij van 8:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 (post inleveren kan ook in rode brievenbus) 
2211 HW Noordwijkerhout

+31 (0)252 34 38 00

wmo@noordwijkerhout.nl

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijk (ma van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijkerhout (vr van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 
2211 HW Noordwijkerhout