Vervoersvoorzieningen

Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer zoals: 

  • een scootmobiel;
  • een aanpassing aan uw auto;
  • een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt betalen;
  • deelname aan collectief vervoersysteem dat u van deur tot deur vervoert tegen het openbaar vervoer tarief binnen de regio, de naam van dit systeem is de Regiotaxi Holland Rijnland.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 euro per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie de website van het CAK.

In het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout kunt u terecht met u vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Er zijn veel verschillende organisaties en instanties die hulp en ondersteuning bieden. Als u er niet uitkomt, proberen wij u verder te helpen.

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Ervaart u beperkingen bij het zelfstandig wonen, met lopen, vervoer of het deelnemen aan activiteiten? Dan kunt u via een meldingsformulier een Wmo voorziening aanvragen. Dit kan op de volgende manieren:

  1. U kunt het formulier digitaal invullen. U heeft hier uw DigiD bij nodig (helaas tijdelijk niet mogelijk).
  2. U kunt het formulier ophalen en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).
  3. U kunt het formulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek en inleveren bij het Lokaal Loket Noordwijk of bij het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

Lokaal Loket Noordwijk (ma t/m vrij van 8:30-12:30 uur zonder afspraak)

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (ma t/m vrij van 8:30-17:00 uur op afspraak en van 10:00-11:00 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 (post inleveren kan ook in rode brievenbus) 
2211 HW Noordwijkerhout

+31 (0)252 34 38 00

wmo@noordwijkerhout.nl

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijk (ma van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

Formulierenbrigade, locatie woonplaats Noordwijkerhout (vr van 9:00-12:30 uur zonder afspraak)

Adresgegevens

Toon op de kaart Via Antiqua 23 
2211 HW Noordwijkerhout