Vervoersvoorzieningen

Nieuws maatregelen coronavirus: de vooraanmeldtijd om uw rit te bestellen voor de regiotaxi is tijdelijk verhoogd naar 2 uur. In de taxi dient u een mondkapje te dragen waarvoor u zelf moet zorgen. Scootmobielen worden tijdelijk niet vervoerd. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer zoals: 

  • een scootmobiel;
  • een aanpassing aan uw auto;
  • een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt betalen;
  • deelname aan collectief vervoersysteem dat u van deur tot deur vervoert tegen het openbaar vervoer tarief binnen de regio, de naam van dit systeem is de Regiotaxi Holland Rijnland.

Voor de meeste voorzieningen (uitgezonderd de rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek of kijk op isdbollenstreek.nl

Een medewerker gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

U kunt vervoersvoorzieningen aanvragen via het Meldingsformulier Wmo. Dit formulier kunt u downloaden op isdbollenstreek.nl Hierbij dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie, advies en het Meldingsformulier Wmo.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek