Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen? De taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn fors toegenomen. Dichterbij de inwoner moet leiden tot verbetering. De vergrijzing. Beschermd wonen. Anders kijken naar ziekte en gezondheid.

Meer informatie volgt binnenkort.