Een trendbreuk in de stijgende eenzaamheid

Waar staan we?

Meting

De eenzaamheid in de gemeente Noordwijk wordt onderzocht met een aantal vragen in de Gezondheidsmonitors van de GGD Hollands Midden. Op de website eengezonderhollandsmidden.nl zijn de uitkomsten en trends in beeld gebracht. Op het data dashboard van de gemeente Noordwijk (Noordwijk in Cijfers) vindt u de tegel eenzaamheid.

Zelftest

Om inzicht te krijgen in de manier waarop eenzaamheid wordt onderzocht, kunt u voor uzelf een vragenlijst invullen.

Doe de zelftest

Trend

De mate van eenzaamheid in de gemeente Noordwijk verschilt per leeftijdsgroep.

Jeugd

Voor jeugd wordt eenzaamheid nog niet langdurig periodiek gemeten. Uit een meting in 2021 blijkt dat 12% van de meisjes zich vaak tot altijd eenzaam voelt in de laatste 12 maanden. Voor jongens is dat met 6% aanzienlijk lager.

Volwassenen

Sociale en ernstige eenzaamheid laten beide een lichte daling zien ten opzichte van 2016. De emotionele eenzaamheid maakt daarentegen een sprong van 18% in 2016 naar 25% in 2020. Hiervoor zijn nog geen bewezen verklaringen voor handen. Interessant is wel dat uit de analyse van de GGD blijkt, dat ernstige eenzaamheid en emotionele eenzaamheid vaker voorkomen bij vrouwen. Mannen daarentegen zijn vaker sociaal eenzaam.

Ouderen

Ten opzicht van 2016 vertonen alle vormen van eenzaamheid onder ouderen (65+) een lichte daling. Opvallend is dat de groei van emotionele eenzaamheid onder volwassenen hier niet zichtbaar is.​​​

Wat doen we?

Niemand kan eenzaamheid oplossen, maar iedereen kan iemands eenzaamheid doorbreken. Daarom werken we in de gemeente Noordwijk samen om eenzaamheid te verminderen. Dat doen we in een lokaal netwerk tegen eenzaamheid. Zie hieronder een aantal initiatieven die al zijn opgepakt.

Wat doen we nu al?

Activiteit Omschrijving Organisator
Ontmoeten Een project waarbij met elkaar een maaltijd wordt bereid en genuttigd. Er zijn verschillende groepen, vrijwilligers en inzet van een coach aanwezig. Reuring & Welzijn Noordwijk
Resto VanHarte Bij Resto VanHarte geniet u samen met buurtgenoten van een lekker, gezond en vers 3 gangendiner voor maximaal € 8,-. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven. In het levendige dorpsrestaurant in Noordwijkerhout kunnen mensen elkaar ontmoeten. Resto VanHarte
Gezelschapsactiviteiten 'Met je hart' maakt echt het verschil. Dat doen we door met heel ons hart waardevolle terugkerende ontmoetingen te organiseren voor ouderen die veelal in onzichtbaarheid gevoelens van eenzaamheid ervaren. Neem een kijkje op de website metjehart.nl  Met je hart
Thuisbus De Thuisbus is een mobiele ontmoetingsplek voor ouderen in de eigen wijk. Een soort pop-up terras. Lekker dichtbij huis, gezellig een bakje koffie/thee drinken met leeftijdsgenoten uit de buurt. Er kan ook een potje rummikub of jeu de boule worden gespeeld.  Stichting Thuishuis Noordwijk
Cursus Vriendschapsvaardigheden Bent u op zoek naar nieuwe vriendschappen in uw leven? In de cursus ‘Vriendschapsvaardigheden’ krijgt u handvatten om in de toekomst nieuwe vrienden te maken. In de cursus gaan we aan de slag met zelfbeeld en gesprekstechnieken. U krijgt communicatie tips, ontmoetingsplekken worden doorgenomen en u ontmoet gelijkgestemden. Vrienden hebben is prettig: ze steunen u in moeilijke tijden. Bovendien maakt het uw leven ook gewoon een stuk plezieriger!  
Signaalpunt tegen eenzaamheid Eenzaam zijn, betekent het gevoel van niet of weinig contact met andere mensen hebben. Soms is er wel contact, maar dit is kort en zakelijk en dus niet persoonlijk. Kent u iemand die eenzaam is en maakt u zich zorgen? Of voelt u zichzelf eenzaam? Geef een seintje! Welzijn Noordwijk & PostNL
Join Us Voor jongvolwassenen die zich socialer willen opstellen, is er 2-wekelijks een plek om samen allerlei activiteiten organiseren. Denk aan gamen, film kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er sociaal werkers van Welzijnskwartier bij om hen te begeleiden. Dit is voor de leeftijden van 12 tot 18 jaar en leeftijden van 18 tot en met 25 jaar. Welzijnskwartier
Mindfulness Jeugd Eén van de effecten van de coronapandemie is, dat jongeren en jongvolwassenen zich mentaal slechter zijn gaan voelen. Ze hebben meer last van stress, piekeren, slaapproblemen of onrust in hun hoofd. Heeft uw kind daar ook last van? Een training Mindfulness kan helpen. Lijkt u het interessant om mee te doen? Blossem
AutoMaatje Bent u zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet u daardoor te veel thuisblijven en is het lastig om ergens te komen? Met ANWB AutoMaatje kunt u weer gemakkelijker iets ondernemen en komt u weer onder de mensen. Welzijn Noordwijk
Activiteiten en huisbezoeken De ANSV organiseert voor ouderen activiteiten zoals kaarten, gymnastiek, sjoelen, bingo enzovoort. De activiteiten die wij organiseren, veel in samenwerking met de andere ouderenbonden in de gemeente, zijn bedoeld om senioren actief te houden en eenzaamheid te bestrijden. Meedoen in de maatschappij. Ouderenbonden
Hoe werken we samen?

In de concept beleidsnota Mensen hebben mensen nodig; actieprogramma tegen eenzaamheid 2023-2026 worden 4 actielijnen uitgezet. Deze zijn hieronder weergegeven.

De gemeenteraad bespreekt het voorgestelde beleid naar verwachting in diens vergadering van woensdag 15 maart 2023.

1. Het bereik vergroten Poster Bereik vergroten_bewerkt

De 1e lijn is, dat we eenzame inwoners beter willen bereiken. De percentages en absolute aantallen van eenzame jongeren, volwassenen en ouderen zijn aanzienlijk. Om de gewenste verlaging voor elke doelgroep in te zetten, is het nodig om deze doelgroepen te bereiken. Dit kan worden gedaan door zelf gerichter te werk te gaan, maar ook door de mogelijkheden tot zelf hulp zoeken te verbeteren.

2. Werkzame elementen gebruiken Poster Werkzame elementen

Als iemand iets aan zijn of haar eenzaamheid wil doen, is het zaak dat er hulp en ondersteuning is die aansluit. Eenzaamheid kan verschillende oorzaken, soorten en mate hebben. Daarom streven we naar ondersteuning waarin alle werkzame elementen aanwezig zijn. Hiermee bouwen we voort op de huidige stand van het wetenschappelijke onderzoek naar eenzaamheid. 

3. Verbinding in de wijk Poster Verbinding in de wijk

Het bevorderen van verbinding kan soepeler gaan als het in de eigen leefomgeving plaatsvindt. Daarom liggen er kansen voor verbinding in de wijk. Door gebiedsgericht te gaan werken, inwoners te betrekken en bestaande plekken beter te benutten voor ontmoeting kan de leefbaarheid en de sociale cohesie in een buurt worden vergroot. Met een wijkbenadering kunnen natuurlijke verbindingen tussen buren worden benut. 

4. Samenwerkende organisaties Poster Samenwerkende organisaties

De 4e lijn tenslotte is, dat goede en brede samenwerking de sleutel blijft. Een brede deelname van maatschappelijke partners die de inspanningen dragen en slimme verbindingen aangaan. Ook binnen de gemeente zijn meerdere teams bij deze opgave betrokken. 

Hulpmiddelen

De berg van eenzaamheid

Infographic De berg van eenzaamheid

Klik op de infographic voor vergroting.

Tekst infographic

De berg van eenzaamheid. Leeftijd 65. Stoppen met werken. Inkomen daalt. Netwerk kleiner. Verlies partner. Ervaren regie. Verlies dagelijks contact. Professionele hulp. Gehoorverlies. Minder mobiliteit. Naar woonzorgcentrum.

Samen de trap op

 Infographic Samen de trap op neerwaarts

Klik op de infographic voor vergroting.

Tekst infographic

Samen de trap op. Wat gebeurt er met mij? Je voelt je onprettig alleen. Je trekt je terug. Interpretatie sociale informatie gaat op een negatieve manier. Je blijft vaker thuis. Ontwikkelt meer negatieve gevoelens. Langdurige vecht/vluchtstand.

Samen de trap op opwaarts

 Infographic Samen de trap op opwaarts

Klik op de infographic voor vergroting.

Tekst infographic

Wat kan mij helpen? Realistisch zelfbeeld. Betekenisvolle rol door anderen te helpen. Sociale vaardigheden. Hulp durven vragen. Regelmatig en duurzaam contact. Zinvol bezig zijn. Verbreden sociale contacten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Een tegen eenzaamheid.