Ontwikkeling locatie Herenweg 21-23 Noordwijk

Op de locatie Herenweg 21-23 zijn plannen voor een fietspad en de bouw van een appartementengebouw met 16 appartementen.

Fietspad

Het fietspad verbindt de nieuwe wijk Offem Zuid met de Verlengde Voorstraat. Het fietspad is bestemd voor voetgangers, fietsers of (brom)scooters. Bewoners van de appartementen maken gebruik van deze ontsluiting om te parkeren bij het appartementengebouw. Ook is het een route voor de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) van en naar de wijk. De inrichting van de openbare ruimte sluit aan op de bestaande historische sfeer van de Voorstraat. 

Het appartementengebouw Poort van Offem

Architectenbureau van Manen heeft een ontwerp gemaakt voor het  appartementengebouw Poort van Offem. Het heeft de uitstraling van 2 gekoppelde bollenschuren. Het gebouw heeft 3 bouwlagen met 16 appartementen. De totale bouwhoogte is 9 meter. 5 appartementen zijn bestemd voor de sociale woningbouw. De resterende 11 appartementen zijn middelduur. Dit zijn 6 appartementen met een eigen parkeerplaats tot ca. € 250.000 v.o.n. en 5 grotere appartementen met een eigen parkeerplaats tot ca. € 350.000 v.o.n. Kijk voor meer informatie op poortvanoffem.nl

Opstarten bestemmingsplanprocedures 

Om deze 2 plannen de realiseren wordt een bestemmingsplan opgestart. Dit betekent dat er nog voldoende mogelijkheid is om reacties te geven. 

  • De 1e stap is het openbaar maken van het voor-ontwerpbestemmingsplan. Dit voorontwerp wordt na een collegebesluit vrijgegeven. Vervolgens ligt het plan voor 6 weken ter inzage. Deze terinzagelegging maken we via de gebruikelijke kanalen van de gemeente bekend. De gemeenteraad stelt na deze inspraakronde een ontwerpbestemmingsplan vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de inspraakreacties.  
  • Dit ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende kan sturen op het ontwerpbestemmingsplan. 
  • Het definitieve bestemminsplan wordt door de raad vastgesteld. De zienswijzen worden hier in meegenomen. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan bij de Raad van State. 

Om tijd te besparen zal de bestemmingsplanprocedure gelijk opgaan met de procedure voor de afgifte van de omgevingsvergunning van het appartementencomplex (bouwvergunning). De stukken voor de omgevingsvergunning worden dus tegelijk ter inzage gelegd. Dit heet de ‘coördinatieregeling’.