Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Bronsgeest

Een nieuwe wijk

Gemeente Noordwijk bereidt de komst voor van woningen op Bronsgeest. Het doel is een wijk te bouwen die voldoet aan de moderne eisen op het gebied van ‘Groen’, ‘Duurzaamheid’, ‘Klimaatbestendigheid’, ‘Natuur’ en ‘Samenleven’. Een fijne plek voor jong en oud op steenworp afstand van de zee, het strand en de duinen, het groen van Leeuwenhorst en de bollenvelden. 

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt nauw samen met de provincie Zuid-Holland. Beide bouwen zelf geen huizen maar stellen wel de kaders en bepalen het ambitieniveau. De ontwikkelaars zijn:

PlangebiedBouwgrond

Bronsgeest ligt aan de oostkant van Noordwijk. Het gebied waarover de plannen gaan wordt begrensd door de Van Berckelweg, de provinciale weg N206, de voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout en de Gooweg. Het parkeerterrein van Achmea, nabij de hoek Van Berckelweg/Gooweg, maakt geen deel uit van dit voorontwerpbestemmingsplan. Het plangebied zie je op deze luchtfoto. Het is rood omlijnd. 

Maximaal 300 - 350 woningen

Er komen maximaal 300-350 woningen in Bronsgeest. Het precieze aantal volgt bij nadere uitwerking van de plannen. Ook zal dan meer bekend zijn over het type woningen. Het uitgangspunt: minimaal 30% sociale huurwoning,  minimaal 15% middeldure huurwoning en minimaal 25% middeldure koopwoningen. Zoals is beschreven in de nieuwe woonvisie van Noordwijk: 'Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen'.

Voorontwerpbestemmingsplan

Begin 2020 startten de voorbereidingen van het bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’. In 2021 legt de gemeente de juridisch-procedurele basis voor de ontwikkeling van de wijk. Het voorontwerp van het bestemmingsplan werd begin 2021 vrijgegeven voor inspraak in het kader van de Inspraakverordening Noordwijk. De gemeente beantwoordt de ontvangen inspraakreacties in een Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties voorontwerp bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’. Als een inspraakreactie aanleiding heeft gegeven tot het bijstellen van het bestemmingsplan dan zal in de nota worden aangegeven op welke wijze het ontwerp bestemmingsplan is aangepast. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Noordwijk vindt het belangrijk dat de inwoners meedenken over de nieuwe wijk. Met hen werkt de gemeente graag plannen uit die gaan over de woningtypes, het parkeren, de inrichting van straten, pleinen en het groen. Maar ook betrekt de gemeente hun graag bij  het duurzame karakter van Bronsgeest. Het inrichten heeft een focus: een natuurinclusieve wijk. De vraag waar de gemeente inwoners bij betrekt: hoe groen mag de wijk zijn en wat mag dat betekenen voor de inrichting. Hoe straten en pleinen er uitzien. Waar er geparkeerd kan worden et cetera.

Projectteam Bronsgeest

  • Projectwethouder: Theo Alkemade
  • Programmamanager: Mathy van Schie
  • Telefoon: +31 (0)71 36 60 000
  • E-mail: gemeente@noordwijk.nl

Belangrijke stukken 

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Bronsgeest? Dat kan! Meld je aan voor de nieuwsbrief. Let op. Je ontvangt ter bevestiging een e-mail. Vergeet niet te bevestigen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.

Aanmelden nieuwsbrief Bronsgeest