Omgevingswet

Op 1 januari 2023 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Alle gemeenten bereiden de invoering van deze wet voor. Ook Noordwijk.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels die gelden voor onze leefomgeving eenvoudiger maken en bundelen. Hierdoor moet het bijvoorbeeld makkelijker worden om bouwprojecten te starten. Het invoeren van de Omgevingswet is een ingewikkelde klus omdat het over veel zaken gaat. Zaken die ook nog eens veel van elkaar verschillen. 

Zo worden bijvoorbeeld bestemmingsplannen vervangen door een omgevingsplan, worden gemeentelijk regels herschreven, worden nieuwe computerprogramma’s gebruikt en wordt participatie nog belangrijker. Maar ook is het de bedoeling dat medewerkers van de gemeente samen met inwoners kijken of een bepaald idee uitgevoerd kan worden. Hierbij is het eerste wat onderzocht wordt de vraag of het idee wenselijk is en past in de toekomst van Noordwijk.  

Hieronder  gaan we nog wat verder in op een paar zaken waarop de voorbereidingen zich richten. 

De Omgevingstafel

De gemeente is bezig met het inrichten van een Omgevingstafel om initiatieven te toetsen. Aan deze tafel gaan medewerkers van de gemeente in gesprek met een inwoner of ondernemer die een plan heeft waardoor de bestaande leefomgeving verandert. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn het bouwen van een gebouw of het starten van een bedrijf. Aan deze tafel wordt eerst bekeken of het plan wenselijk is. Als het plan wenselijk is wordt vervolgens de uitwerking van het plan besproken. Bijvoorbeeld de exacte ligging of het materiaalgebruik. Op deze wijze weet een indiener van het plan of met het plan wordt ingestemd en waar in de uitwerking op gelet moet worden.  

Het omgevingsloket

Met de komst van de Omgevingswet komt er één digitaal loket, waarin alle regels van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk terug te vinden zijn. Het omgevingsloket wordt landelijk gebouwd en ook gemeente Noordwijk is druk bezig met het aansluiten hierop. Je kunt met het omgevingsloket in één oogopslag zien welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde plek of gebied. In het omgevingsloket kun je door het stellen van vragen ook snel een antwoord krijgen op de vraag of een vergunning of melding vereist is. 

Het bouwen van het omgevingsloket is ingewikkeld en heeft ervoor gezorgd dat de invoering van de Omgevingswet al een paar keer is uitgesteld. Er wordt nu onderzocht of het omgevingsloket klaar genoeg is om op 1 januari 2023 te gebruiken. Als dat niet zo is, dan zal de invoering van de Omgevingswet waarschijnlijk weer worden uitgesteld. 

De omgevingsvergunning

In veel gevallen hoef je nog maar 1 vergunning aan te vragen. Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Bovendien dient de gemeente binnen 8 weken een beslissing te nemen op de aanvraag. Nu mag de gemeente daar in bepaalde gevallen nog 26 weken over te doen.  

Omgevingsvisie 

De gemeente is bezig met een tweede versie van de omgevingsvisie. In de visie staat wat we belangrijk vinden en hoe we de komende jaren onze dorpen en ons landschap willen vormgeven. De visie helpt om plannen en ideeën op hun waarde te schatten. Voegen ze iets toe aan onze dorpen en ons landschap? Ons toekomstbeeld geeft houvast bij het maken van keuzes.

Filmpjes

Samen Noordwijk 

Na de invoering van de wet wordt participatie nog belangrijker. Misschien vind je het de moeite waard om mee te praten over plannen, initiatieven, ideeën voor jouw buurt of wijk? Meld je dan aan bij Samen Noordwijk – Het participatieplatform van gemeente Noordwijk.