Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Vragen en antwoorden over het scheiden van ons afval

In onze gemeente willen we in alle dorpen dezelfde regels voor het inzamelen van huisafval. Ook moeten we de komende 4 jaar met elkaar zorgen voor minder restafval. Niet 50 maar 70% procent van ons huisafval moet straks gescheiden worden. De gemeenteraad stelde het uitvoeringsplan hierover op dinsdag 24 november 2020 vast. Maar wat betekent dat dan voor het inzamelen van afval aan huis, bij u in de straat, wijk en dorp. En voor de afvalstoffenheffing, dus de kosten die u betaalt? In het overzicht van vragen en antwoorden hebben we dit voor u op een rijtje gezet.

Laagbouw

Hoe worden alle plannen in alle dorpen ingevoerd?

We doen dit telkens wijk voor wijk. Waar de ervaringen van de ene wijk input zijn voor het uitvoeren in de volgende wijk. Zo leren we in het hele project van alle wijken uit onze dorpen. Dus niet in 1x in heel de gemeente iets implementeren.
Planning: het hele project duurt tot 2025. In 2021 wordt gestart met aanpassingen om de situatie in de dorpen gelijk te trekken. Hieronder vallen ook de verschillen in de regels voor het scheiden van plastic. 

Krijg ik straks een extra minicontainer voor oud papier en karton?

Er komt een extra minicontainer voor het inzamelen van oud papier en karton (OPK). Met de mogelijkheid om na de testfase van 6 maanden deze terug te geven.
Planning: de introductie van deze container staat gepland voor 2024.

Gaan we straks plastic, metaal en drankkartons met zakken inzamelen?

Het plan is om dit te doen met zakken die aan lichtmasten bevestigd kunnen worden. We gaan uitzoeken hoe en of we gratis zakken hiervoor kunnen verstrekken. Zodat we ongeveer eens per 3 weken dit afval kunnen ophalen. Naast het ophalen van de plastic zakken blijven verzamelcontainers voor plastic, metaal en drankenkartons in gebruik.
Planning: de introductie van de zakken staat gepland voor 2022. 

Wordt mijn minicontainer voor restafval straks minder geleegd?

Op het moment dat we apart plastic gaan inzamelen zult u zien dat plastic al die tijd een groot deel van uw container vulde. Daarom gaan we minder vaak uw minicontainer voor restafval legen. Het is uitgangspunt is om naar 1x in de 3 weken te gaan. Of minder vaak ophalen van de restafval container mogelijk is, wordt getoetst nadat we weten wat het effect is van het ophalen van plastic via de zakken. De introductie van het ophalen van plastic met zakken staat gepland voor 2022, vervolgens wordt gekeken naar hoe vaak het restafval wordt opgehaald.​​​​

Hoogbouw

Hoe kunnen we straks meer oud papier en karton wegbrengen zonder dat containers vol zijn?

We zorgen voor 100 extra verzamelcontainers om oud papier en karton in te zamelen bij laag en hoogbouw.
Planning: de komende jaren wordt onderzocht waar al deze papiercontainers geplaatst kunnen worden. De plaatsing staat gepland voor 2024. 

Hoe gaan we extra GFT inzamelen bij hoogbouw?

In 2021 onderzoeken we op welke locaties we bij hoogbouw bovengrondse verzamelcontainers voor GFT kunnen plaatsen en in 2022 krijgen inwoners van hoogbouw een groene keukenemmertje om hiermee GFT in te zamelen.
Planning: in 2021 wordt gestart met het onderzoeken waar deze verzamelcontainers geplaatst kunnen worden. Zodra locaties zijn gevonden worden de containers zo snel mogelijk geplaatst.​​​

Voor iedereen in alle dorpen

Stijgen de kosten van mijn afvalstoffenheffing straks door al deze acties?

De gemeente maakt geen winst met het innen van afvalstoffenheffing. Wat we innen moet de kosten die we met elkaar maken dekken. Alle acties die uit dit uitvoeringsplan komen, zorgen niet gelijk voor een hogere afvalstoffenheffing. 

Maar afval afvoeren en verwerken wordt steeds duurder. De overheid gaat de belasting op restafval ook verhogen. Dat willen we onder controle houden met elkaar. Des te meer restafval des te hoger de kosten. Dus des te beter we scheiden en des te zuiverder onze grondstoffen zijn des te minder kosten. Maar het kost nog steeds geld. 

Als gemeente hebben we ook niet overal invloed op. Het kan bijvoorbeeld dat grondstoffen die we inzamelen de komende jaren minder geld opleveren.  

Verandert er iets aan de milieuparkjes in de wijken?

In alle dorpen willen we dat  inwoners bij alle milieuparkjes dezelfde soorten grondstoffen kunnen brengen. Dit wordt de komende 2 jaar bekeken en in 2023 beginnen we hier mee met uitvoeren en aanpassingen aanbrengen. 

Kan ik straks mijn luiers en/of incontentiematieraal apart inzamelen?

Er wordt bekeken of het technisch mogelijk is om luiers te recyclen en of er in onze dorpen behoefte is bij inwoners om deze grondstof apart aan te bieden bijvoorbeeld in een speciale container.
Planning: apart inzamelen van luiers staat gepland in 2024. In de tussentijd onderzoeken we waar de luiers verwerkt kunnen worden en hoe de inzameling en afvoer geregeld moeten worden. 

Kan ik straks bij 10 supermarkten ook verschillende soorten grondstoffen aanbieden voor recycling zoals mobiele telefoons, lampen en batterijen?

We werken er aan om ook bij supermarkten een recyclezuil aan te maken waar je deze grondstoffen kwijt kunt. Dit werken we in 2021 uit en we hopen nog in 2021 hiermee te starten.

Blijven we gratis grof huisvuil ophalen in de dorpen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee?

Het uitgangspunt is om in de loop van 2021 over te gaan naar betaald ophalen van grof huisvuil ook voor de dorpen Noordwijk binnen en Noordwijk aan Zee. Wanneer dit precies gebeurt moet nog onderzocht en verder uitgewerkt worden.

Hoe gaan we over al deze plannen communiceren en mogen inwoners hier nog over meepraten?

De communicatie verloopt via de gebruikelijke communicatiemiddelen van de gemeente. Indien nodig worden inwoners natuurlijk per brief van een nieuwe situatie op de hoogte gebracht. Bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe extra minicontainer wordt in een inwonersbrief toegelicht.

Waar kan ik alle achterliggende stukken bekijken?