Asbest verwijderen

Wilt u asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningsvrij mag (ver)bouwen. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Asbesthoudend huishoudelijk afval

Gaat u asbesthoudend huishoudelijk afval afvoeren? Zoals bepaalde vloerbedekking of vloertegels? Dan kunt u het afval naar de milieustraat brengen.

Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen naar de milieustraat in Katwijk. Vergeet uw milieupas niet. De inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen naar de milieustraat in Noordwijkerhout. Vergeet uw legitimatiebewijs niet.

Als u asbest bevattend huishoudelijk afval bij de milieustraat aanbiedt, moet:

  • het afval dubbel verpakt zijn in speciale afvalzakken, deze zakken kunt u gratis afhalen bij de milieustraat;
  • het afval niet groter te zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo;
  • de oppervlakte aan materiaal niet meer bedragen dan 35 m2.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl