Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Afvalinzameling, vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil van vuurwerk op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk.

Afvalzak

Iedereen die legaal vuurwerk koopt, krijgt bij het verkooppunt in de woonplaats Noordwijk een speciale afvalzak mee. Wij verzoeken u dan ook om het vuurwerkafval direct nadat alles afgestoken is op te ruimen in deze afvalzak. Deze afvalzak kunt u gewoon in de containers voor restafval deponeren.