Afvalinzameling, restafval

Al het afval dat niet gerecycled kan worden, wordt restafval genoemd. Als u uw afval goed gescheiden aanbiedt, blijft er minder restafval over om te verbranden. Hierdoor vindt er minder luchtvervuiling plaats en worden er minder kosten gemaakt. De kosten van het verbranden van restafval worden doorberekend via de afvalstoffenheffing.

U heeft een minicontainer voor restafval of toegang tot een (ondergrondse) verzamelcontainer. Eens in de twee weken kan de minicontainer volgens schema aangeboden worden op de daartoe aangewezen plaats. Dit schema kunt u raadplegen in de app Afvalwijzer of op mijnafvalwijzer.nl als u in de woonplaats Noordwijk woont. Als u in de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk woont, kunt u het schema raadplegen in de app Afvalkalender Meerlanden of op afvalkalender.meerlanden.nl De (ondergrondse) verzamelcontainers in de woonplaats Noordwijk worden op bepaalde tijden geleegd.

In de restafvalcontainer

 • As van de barbecue, open haard of allesbrander (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Asbak- en stofzuigerinhoud (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Bagger uit sloot of goot
 • Blikken en blikjes
 • CD's/videobanden
 • Etensresten
 • Gloeilampen
 • Hele kleine hoeveelheden zand
 • Jus, vet en vloeibare slaolie
 • Kattenbakkorrels (met en zonder milieukeur)
 • Lege spuitbussen
 • Magnetron- en ovenschalen (een kapotte of magnetron- of ovenschaal van steen of glas. Hittebestendig glas heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas waardoor het onbruikbaar is voor hergebruik)
 • Mest van huisdieren
 • Piepschuim (grote hoeveelheden naar de milieustraten)
 • Vlooienbanden
 • Wegwerpluiers (mogen ook ingeleverd worden bij de milieustraat te Katwijk)
 • Zaagsel (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Zand (alleen hele kleine hoeveelheden)

Inleveren bij de milieustraten

Inleveren bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf

 • Bouw- en sloopafval
 • Grote hoeveelheden zand
 • Vuilniszakken met restafval (omdat u bijvoorbeeld vergeten bent uw minicontainer aan te bieden)