Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Afvalinzameling, naalden en medicijnen

Naalden en medicijnen zijn een gevaarlijke afvalstroom die onder het klein chemisch afval (KCA) vallen.

Als naalden en medicijnen in het restafval komen, kunnen ze onveilige situaties veroorzaken. Daarnaast zijn ongebruikte medicijnen zeer slecht voor het milieu en verzoeken we ze nooit door de wc te spoelen. Lever daarom ongebruikte medicijnen en gebruikte naalden altijd in bij de apotheek, bijv. als u nieuwe medicijnen gaat halen.

Alle medicijnen die u niet meer gebruikt of over datum zijn vallen onder deze afvalstroom. Daarnaast alle gebruikte injectiespuiten en naalden.

Gooi geen losse naalden in het restafval. Hieraan kunnen medewerkers van de inzameldienst zich prikken met allerlei gevolgen van dien. Gooi ook geen medicijnen in het riool. Dit verontreinigt het oppervlaktewater en heeft negatieve invloed op dierlijke leven.

Er zijn geen kosten verbonden aan het inleveren van uw naalden en medicijnen bij uw apotheek.

Gebruikte injectiespuiten en naalden 

  • Verzamel ze veilig thuis, bijvoorbeeld in een afsluitbare glazen pot of speciale container.
  • Breng ze apart van uw ongebruikte medicijnen naar de apotheek.

Ongebruikte medicijnen

  • Verwijder verpakking, bijsluiter en etiket met uw naam en adres.
  • Verzamel het in een zak of tas.
  • Breng ze naar de apotheek.

In het restafval

Verpakkingsmateriaal, verband, watten, gaasjes en dergelijke.