Afvalinzameling, frituur- en oliebollenvet

Frituur- en oliebollenvet is het restant dat overblijft als men het oude vet heeft gebruikt en is vervangen door nieuw vet. Dit oude frituur- en oliebollenvet is een afvalstof die weer kan worden hergebruikt.

Oud vet is een afvalstof die weer kan worden hergebruikt. Het dient onder andere als biobrandstof (biodiesel) of als halffabrikaat voor kunststoffen, oplos- en smeermiddelen.

Nadrukkelijk wordt verzocht frituur- en oliebollenvet niet door het toilet of gootsteen te spoelen. Het is namelijk zeer slecht voor het riool en veroorzaakt verstoppingen. Zowel vast als vloeibaar vet gaat namelijk klonteren en stollen als het in het rioolwater terecht komt. Daarnaast raakt de waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. Afgezien van de belasting voor het milieu kost de verwijdering van de vetresten en het ontvetten van de waterzuiveringsinstallatie miljoenen euro’s per jaar.

Een klein restje vet in de pan kunt u wegvegen met keukenpapier en bij uw restafval doen. Wilt u grotere hoeveelheden frituur- en oliebollenvet goed verwijderen? Gebruik dan de oude verpakking of neem een oud melkpak of eventueel een fles. Zorg in ieder geval dat de verpakking afgesloten wordt. 

Inwoners van de woonplaats Noordwijk kunnen vet inleveren bij de milieustraat te Katwijk

Inwoners van de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk kunnen vet naar het KCA-depot op de milieustraat te Noordwijkerhout brengen of aanbieden bij de KCA-wagen.