Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Afvalinzameling, elektronische apparatuur

Onder elektronische apparatuur (vroeger wit- en bruingoed genoemd) wordt alles verstaan wat voorzien is van een stekker, batterijen of accu.

Voorbeelden zijn apparaten voor koken, bakken of braden, beeldontvangstapparatuur, elektronische huishoudelijke apparatuur en was- en droogapparatuur. Deze apparaten worden in verzamelcentra in Nederland uit elkaar gehaald en bijna volledig gerecycled. Vooral de grondstoffen als aluminium, ijzer, koper en kunststof kunnen hergebruikt worden.

Voor elektronische apparatuur geldt de zogenaamde ‘oud-voor-nieuw’ regel. Detaillisten zijn bij uw aankoop van een nieuw apparaat verplicht het oude apparaat in te nemen. Wij verzoeken u zo veel als mogelijkheid hiervan gebruik te maken.

Als het apparaat niet wordt vervangen, kunt u uw oude apparaten wegbrengen naar de desbetreffende milieustraten:

 • Woonplaats Noordwijk: milieustraat te Katwijk
  • U dient uw milieupas mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat. Elk woonadres in de woonplaats Noordwijk waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas.
 • Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk: milieustraat te Noordwijkerhout
  • U dient een legitimatiebewijs mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat.

Er zijn geen kosten verbonden aan het ophalen van elektronische apparatuur voor de inwoners van de woonplaats Noordwijk.

Aanvullende mogelijkheden, uitsluitend voor inwoners van de woonplaats Noordwijk

U kunt het niet zelf wegbrengen?

Als u uw oude apparaten niet kunt wegbrengen naar de milieustraat te Katwijk, dan kunt u ook contact opnemen met ons Klantcontactcentrum (KCC) via +31 (0)71 36 60 000 om een afspraak te maken voor ophalen bij u thuis. Dit is mogelijk voor elk woonadres in de gemeente Noordwijk waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald. Elektronische apparatuur wordt normaliter elke maandag opgehaald. U dient zich hiervoor tijdig aan te melden bij het KCC, uiterlijk de werkdag vòòr de ophaaldag. 

Aanbiedregels elektronische apparatuur 

Wanneer uw oude apparaten worden opgehaald, gelden er een aantal regels:

 • Elektronische apparatuur mag niet de avond voor het ophalen aan de straat geplaatst worden, het mag vanaf 6:00 uur op de ophaaldag aan de straat worden geplaatst.
 • U dient elektronische apparatuur schoon aan te bieden; frituurpannen zonder olie of vet, stofzuigers zonder zak en koelkasten zonder etensresten.
 • U mag elektronische apparatuur niet op de ijzeren plaat van een ondergrondse container aanbieden, anders kan de container niet worden geleegd.
 • U mag elektronische apparatuur niet op eigen grond aanbieden.
 • U mag klein elektronische apparatuur niet in zakken of dozen aanbieden.

Niet opgehaald 

Wanneer uw oude apparaten niet aan bovenstaande regels voldoet, dan wordt het niet meegenomen. De apparaten dient u dan zelf naar bij de milieustraat te Katwijk weg te brengen. Het kan natuurlijk ook door andere inwoners erbij geplaatst zijn, maar u blijft als melder verantwoordelijk. U dient uw milieupas mee te nemen om toegelaten te worden tot de milieustraat. Elk woonadres in de woonplaats Noordwijk waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas.