Vuurwerkresten

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meerlanden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil van vuurwerk op straat. Het is belangrijk dat dit snel wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Dit voorkomt ook, dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk.

Aanpak

Iedereen die legaal vuurwerk koopt, krijgt bij het verkooppunt in de gemeente Noordwijk een speciale afvalzak mee. Wij verzoeken u om uw vuurwerkafval direct nadat alles afgestoken is, op te ruimen in deze afvalzak. U kunt de afvalzak en vuurwerkresten aanbieden in de rolcontainer (minicontainer) voor restafval of verzamelcontainer (ondergrondse container).

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl