Papier en karton

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meeranden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Het scheiden van papier en karton is belangrijk omdat hiervan nieuw papier en karton wordt gemaakt. Hoe meer papier we apart inzamelen en recyclen, hoe minder bomen voor de papierproductie gekapt hoeven te worden.

Aanpak

Papier en karton kunt u aanbieden op de volgende manieren:

  • Gratis inleveren bij een verzamelcontainer voor papier en karton. Kijk voor de dichtstbijzijnde verzamelcontainer en scheidingswijzer in de Afvalkalender. Of download de app Meerlanden. Deze app is beschikbaar in de App Store en in Google Play als Meerlanden. Graag alle karton klein maken, zodat het niet klemt in de inwerpopening.
  • Gratis inleveren bij de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraten. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neemt u naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Gratis in rolcontainers voor oud papier en karton op laten halen door Meerlanden. Dit geldt vanaf eind september 2023 voor bewoners van laagbouwwoningen in de gemeente Noordwijk. Kijk voor meer informatie op onze pagina Afvalinzameling in de gemeente Noordwijk.

Verzamelcontainer voor papier en karton in storing of vol

Als een verzamelcontainer voor papier en karton in storing staat of vol is, meld dit dan bij Meerlanden via +31 297 381 717.  Of mail naar pi@meerlanden.nl Plaats in ieder geval geen papier en karton naast de verzamelcontainer.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl