Klein chemisch afval (KCA)

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meerlanden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

KCA is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. In het afval zit bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Bij verbranding veroorzaken deze stoffen luchtvervuiling. En bij storting vervuilen ze het grondwater. Daarom moet u KCA apart aanbieden.

Aanpak

KCA kunt u aanbieden op de volgende manieren:

  • Gebruikte naalden en niet gebruikte medicijnen kunt u gratis inleveren bij een apotheek.
  • Gratis inleveren bij de milieustraat in Katwijk. Met uitzondering van batterijen, die kunt u inleveren bij inzamelstations voor kleine recyclebare producten (recyclezuilen). Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraat in Katwijk.
  • Gratis wegbrengen naar de KCA-wagen op de milieustraat in Noordwijkerhout. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand staat de KCA-wagen er van 9:00 - 13:00 uur. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraat in Noordwijkerhout. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neemt u naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl