Glas

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Meerlanden de huisvuilinzameling voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Het scheiden van glas is belangrijk. Glas kan namelijk oneindig opnieuw gebruikt worden. In Noordwijk scheiden we het glas op kleur.

Aanpak

Glas kunt u aanbieden op de volgende manieren:

  • Gratis inleveren bij een verzamelcontainer voor glas. Kijk voor de dichtstbijzijnde verzamelcontainer en scheidingswijzer in de Afvalkalender. Of download de Meerlandenapp. Deze app is beschikbaar in de App Store en in Google Play als Meerlanden. Venster- en spiegelglas mogen niet naast de verzamelcontainer worden geplaatst maar moet u inleveren bij de milieustraat.
  • Gratis inleveren bij de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraten. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neemt u naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee.

Verzamelcontainer voor glas in storing of vol

Als een verzamelcontainer voor glas in storing staat of vol is, meld dit dan bij Meerlanden via +31 297 381 717.  Of mail naar pi@meerlanden.nl Plaats in ieder geval geen glas naast de verzamelcontainer.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl