Bedrijfsafval

Bedrijven en organisaties moeten zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Deze eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. U kunt uw afval zelf afvoeren. Ook kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker.

Aanpak

Wilt u een contract afsluiten met een erkend inzamelbedrijf? Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). U moet het volgende laten weten:

  • het soort afval;
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval;
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden.