Afval

Meerlanden verzorgt sinds 2022 de huisvuilinzameling voor de gehele gemeente Noordwijk en verwijdert bijgeplaatst afval rondom afval-aanbiedplaatsen. Bij de gemeente kunt u nog altijd meldingen via Fixi indienen over afval in de openbare ruimte zoals zwerfvuil, afvaldumping in openbaar gebied en openbare prullenbakken.