Afval

Meerlanden verzorgt vanaf 1 januari 2022 de huisvuilinzameling en verwijdert bijgeplaatst afval rondom afval-aanbiedplaatsen. Bij de gemeente kunt u nog altijd meldingen via Fixi indienen over afval in de openbare ruimte zoals zwerfvuil, afvaldumping in openbaar gebied en openbare prullenbakken. Bekijk voor meer informatie onderstaand Afval ABC.