Weesfietsen en fietswrakken

Een fietswrak is een kapotte (brom-) fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en kennelijk verwaarloosd is. Een (brom-) fiets kan bijvoorbeeld als wrak worden aangemerkt als er geen wielen, trappers en een zadel op zitten of anderszins kennelijk niet meer te gebruiken is. 

Een weesfiets is een (brom-) fiets die in de openbare ruimte staat, al langere tijd niet meer is gebruikt en waarvan onbekend is wie de eigenaar is.

Online weesfiets/fietswrak melden

Verbod plaatsen (brom-) fietsen

Voor het op een openbare plaats neerzetten van een (brom-) fiets gelden niet veel regels. In principe mag iedereen op bijna elke plaats een (brom-) fiets neerzetten. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is het verboden om (brom-) fietsen neer te zetten. Algemene regel is, dat de ingang van een gebouw of portiek niet versperd mag worden (art. 2:51 APV).

Er kunnen ook specifieke plaatsen worden aangewezen waar een verbod geldt. Dat wordt dan met borden aangegeven. Een voorbeeld daarvan is de bepaling dat het verboden is om (brom-) fietsen te stallen in de woonplaats Noordwijk op De Grent, in de Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat buiten de daarvoor bestemde vakken (dat verbod geldt gedurende het hele jaar van vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagochtend 3:00 uur en van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 3:00 uur). 

Fietswrak

In artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is bepaald, dat het verboden is een fietswrak op de weg te parkeren.

Weesfiets

Een (brom-) fiets mag bijna overal worden neergezet. Ook voor langere tijd. Maar worden er (brom-) fietsen gedumpt. Het kan dan gaan om een gestolen (brom-) fiets of om een (brom-) fiets die de eigenaar niet meer wil hebben. Zo’n (brom-) fiets zou dan jaren kunnen blijven staan zonder dat er iemand naar om kijkt. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe weet de gemeente of het inderdaad een gedumpte (brom-) fiets is?

Als een (brom-) fiets langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte staat en schijnbaar niet wordt gebruikt, kan er door de gemeente een blauw label aan worden gehangen. Op dat label wordt gevraagd of de eigenaar van de fiets zich binnen 6 weken wil melden. Als geen eigenaar zich meldt, wordt er vanuit gegaan dat het een gedumpte (brom-) fiets is. De (brom-) fiets wordt dan als afval of als fietswrak beschouwd en er wordt dan een geel label aan de (brom-) fiets gehangen.

Woonplaats Noordwijk

Blauw label

Als een (brom-) fiets langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte staat en schijnbaar niet wordt gebruikt, kan er door de gemeente een blauw label aan worden gehangen. Op dat label wordt gevraagd of de eigenaar van de fiets zich binnen 6 weken wil melden. Als geen eigenaar zich meldt, wordt er vanuit gegaan dat het een gedumpte (brom-) fiets is. De (brom-) fiets wordt dan als afval of als fietswrak beschouwd en er wordt dan een geel label aan de (brom-) fiets gehangen.

Geel label

Als een (brom-) fiets als fietswrak wordt aangemerkt kan er door de gemeente een geel label aan de (brom-) fiets worden gehangen. Op het label staat, dat de (brom-) fiets binnen 2 weken moet worden weggehaald. Wordt dat niet gedaan, dan doet de gemeente dat.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Als een (brom-) fiets als weesfiets of fietswrak wordt aangemerkt kan er door de gemeente een sticker op de (brom-) fiets worden geplakt. Op de sticker staat, dat de (brom-) fiets binnen 2 weken moet worden weggehaald. Wordt dat niet gedaan, dan doet de gemeente dat. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Woonplaats Noordwijk

Een fietswrak wordt 2 weken na het aanbrengen van het gele label verwijderd. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat te Katwijk en worden daar nog enige weken bewaard.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Een fietswrak wordt 2 weken na het aanbrengen van de sticker verwijderd. De verwijderde fietsen worden in eigen beheer opgeslagen en worden daar nog enige weken bewaard.

Woonplaats Noordwijk

Als uw (brom-) fiets een blauw label heeft gekregen, moet u contact opnemen met de gemeente of een melding maken via de app Fixi of op fixi.nl (categorie overlast en handhaving). Bij een geel label moet u de (brom-) fiets zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 weken) verwijderen. Verdere instructies staan op de labels.

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Als uw (brom-) fiets een sticker heeft gekregen, moet u de (brom-) fiets zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 weken) verwijderen.

Melding weesfiets of fietswrak

Heeft u het idee dat ergens een weesfiets of fietswrak staat? Dan kunt u dit melden via de app Fixi of op fixi.nl U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Maar let op! Niet elke ongebruikte fiets is een weesfiets of wrak! Het overgrote deel van de op de openbare weg geplaatste fietsen mag daar gewoon staan.

Er staan honderden (brom-) fietsen in de gemeente Noordwijk. Het overgrote deel daarvan mag gewoon op de openbare weg staan. Ook al worden ze niet of slechts zelden gebruikt. En niet elke verroeste fiets is aan te merken als wrak. Alleen tegen echte wrakken en als afval gedumpte (brom-) fietsen kan de gemeente actie ondernemen!