Verhuizen binnen Nederland

Gaat u verhuizen binnen Nederland? U geeft dit dan door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de Basisregistratie Personen dan aan. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de organisaties die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Online uw verhuizing doorgeven (DigiD)

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand gaat wonen.
 • De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:
  • Uzelf.
  • Een ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen). Let op: bij geen huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten partners een verhuizing voor zichzelf doorgeven.
  • Samenwonende ouders en kinderen ouder dan 18 jaar voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen).
  • Een wettelijke vertegenwoordiger.
  • Een persoon ouder dan 18 jaar met schriftelijke toestemming (gemachtigde).
  • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling wonen.

Aanpak

Uw verhuizing binnen Nederland moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt daarna automatisch in uw oude gemeente uitgeschreven. U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven: 

 • U kunt online uw verhuizing doorgeven (DigiD).
 • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies met uw geldige identiteitsbewijs. U kunt alleen op afspraak (gratis) langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.
 • U geeft iemand toestemming schriftelijk met een brief. De gemachtigde kan tijdens de openingstijden van de publieksbalies langskomen. De gemachtigde neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig identiteitsbewijs;
  • kopie geldig identiteitsbewijs volmachtgever.

Datum van adreswijziging

Aangifte binnen 5 dagen na uw verhuizing

Doet u binnen 5 dagen na uw verhuizing aangifte van uw adreswijziging? Dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. 

Aangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing

Doet u later dan 5 dagen na uw verhuizing aangifte van uw adreswijziging? Dan is de datum waarop u uw adreswijziging doorgeeft aan de gemeente de datum van adreswijziging.

Aangifte voor uw verhuizing

Doet u voor uw verhuizing al aangifte van uw adreswijziging? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de verhuisdatum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Let op

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Dan moet u aangifte van immigratie doen. Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u aangifte van emigratie doen. Hiervoor gelden andere regels dan een verhuizing binnen Nederland.

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Afhandeltermijn

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.