Speelterreinen

De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten.

Online een melding speelterrein indienen via fixi.nl

Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties.

Als er iets mis is met een speelterrein of speeltoestel kunt u dit melden bij de gemeente. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Bij overlast belt u de gemeente voor handhaving. Bij dringende overlast belt u de politie.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten.

U kunt een melding doen over een speelterrein van de gemeente als bijvoorbeeld:

  • een toestel stuk, gevaarlijk, onveilig of vies is;
  • er overlast is van hondenpoep;
  • er veel plassen liggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Melding over een speelterrein

U kunt online een melding speelterrein indienen via fixi.nl of de app Fixi. U kunt uw melding volgen en andere meldingen bekijken. U ziet bijvoorbeeld of iemand anders de melding al heeft gedaan. Ook wordt u met een e-mail op de hoogte gehouden van de status van uw melding. Vermeld zo nauwkeurig mogelijk het probleem en de locatie.

U kunt voor een melding natuurlijk ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Overlast op een speelterrein

Neem bij overlast van hangjeugd telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Buiten kantooruren en bij dringende overlast kunt u contact opnemen met de politie via +31 (0)900 88 44.

Let erop, dat u uw hond niet uitlaat op speelterreinen.