Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Snippergroen

Onder snippergroen verstaan we stroken openbare grond, waarvan de gemeente eigenaar is. Deze reststroken grenzen aan uw tuin, huis of grond. Inwoners kunnen eventueel dergelijke groenstroken kopen.

Online gemeentegrond aankopen (DigiD)

De gemeente voert het project Snippergroen uit om het gebruik van gemeentegrond op orde te brengen. De gemeente wil met dit project het gebruik van gemeentegrond regelen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Coalitiekoers Noordwijk 2014-2018 ‘Denk mee, doe meer!’. Het doel is om het gebruik van gemeentegrond te regelen en rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. 

Het project Snippergroen wordt per gebied uitgevoerd. Voor elk gebied wordt een algemene informatieavond georganiseerd over het project. Na deze informatieavond ontvangen alle betrokkenen een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie.

In de volgende situaties is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de aangrenzende groenstrook te kopen:

  • U heeft het snippergroen dat aan uw huis, tuin of grond grenst in gebruik zonder dat daarover afspraken zijn met de gemeente.
  • Aan uw huis, tuin of grond grenst snippergroen dat u niet in gebruik heeft, maar wel graag aan uw perceel zou willen toevoegen.

Waar mogelijk wil de gemeente snippergroen verkopen. De verkoop heeft voordelen voor zowel de inwoners als de gemeente. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door aankoop van snippergroen. De gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten en de openbare ruimte is beter gestructureerd.

Aankoop van gemeentegrond is echter niet in alle gevallen mogelijk. Per situatie beoordeelt de gemeente of de grond wel of niet uitgeefbaar is. Wij kijken daarbij onder andere naar kabels en leidingen, de groenstructuur en de verkeersveiligheid.

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is € 210,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. Bij aankoop van meer dan 50 m2 taxeert een onafhankelijk taxateur de grond.

Voor meer informatie kunt u op woensdag en vrijdag contact opnemen met de projectmedewerkers via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000 van het Klantcontactcentrum.

Heeft u een strook gemeentegrond in gebruik en geeft u op het antwoordformulier aan dat u deze strook grond wilt aankopen dan zetten wij de verdere procedure in gang. Er zal bekeken worden of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’). Dit proces neemt enkele weken in beslag. Is verkoop mogelijk, dan ontvangt u van ons een verkoopvoorstel. Wanneer wij het ondertekende verkoopvoorstel van u hebben ontvangen, dan zorgen wij voor verzending naar de notaris van uw keuze. De notaris zal met u een afspraak maken om de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden, te laten passeren. 

Wanneer u een aanvraag doet voor de aankoop van gemeentegrond dat u nog niet in gebruik heeft, met het aanvraagformulier Aankoop gemeentegrond, dan kan de procedure langer duren. Binnen 2 weken laten wij u wel al weten of uw aanvraag wordt op dat moment kan worden meegenomen, of dat de aanvraag wordt behandeld als het project in uw gebied wordt gestart.

Na de informatieavond zullen inwoners waarbij gebruik van gemeentegrond is geconstateerd een brief ontvangen van de gemeente. Bij deze brief zit een antwoordformulier waar u op kunt aangeven of u deze grond wilt aankopen.

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Vervolgens zal getoetst worden of de grond uitgeefbaar is. U kunt online gemeentegrond aankopen (DigiD). Ook kunt u een e-mail sturen naar het projectteam Snippergroen via snippergroen@noordwijk.nl

Lees voor meer informatie de antwoorden op veelgestelde vragen over de aankoop van snippergroen.