Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool vanaf de perceelgrens van uw terrein tot aan het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente.

De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

Voor de aansluiting op het riool geldt een vast tarief van € 350,-. Daar bovenop wordt per meter aansluiting een bedrag van € 100,- berekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Geef aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd). U kunt hiervoor het aanvraagformulier aansluiting op gemeentelijke riolering van Noordwijk downloaden, invullen en naar ons toesturen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.