Rioolaansluiting aanvragen

U vraagt een rioolaansluiting aan voor uw woning, bedrijf of gebouw bij de gemeente. Vraagt u meerdere aansluitingen aan? Dan dient u voor elke aansluiting een aanvraag in.

Online rioolaansluiting aanvragen als bedrijf (eHerkenning) 

Online rioolaansluiting aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen, 1 voor vuil water en 1 voor regenwater. In sommige gevallen is de afvoer gecombineerd en heeft u 1 aansluiting nodig. Bij gescheiden afvoer heeft u 2 aansluitingen nodig. De gemeente verzorgt de aansluiting vanaf de perceelgrens van uw terrein tot aan het riool. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

In het buitengebied gelden andere regels voor de aansluiting op het riool. Woont u of heeft u uw bedrijf in het buitengebied? Dan moet u eerst contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Voor de aansluiting op het riool geldt een vast tarief van € 450,-. Daar bovenop wordt per meter aansluiting een bedrag van € 150,- berekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U vraagt een rioolaansluiting aan met een online formulier: 

Houd u hierbij rekening met de volgende zaken: 

  • Bedrijven moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen bedoeld om een rioolaansluiting aan te vragen als natuurlijk persoon.
  • Als u voor het eerst eHerkenning aanvraagt, moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk) en kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.