Ongedierte bestrijden

Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte.

Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • bladluizen
  • bijen
  • kakkerlakken
  • kevers
  • mieren
  • mollen
  • muizen
  • ratten
  • wespen

Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. De gemeente heeft in beginsel geen bestrijdingsplicht. Alleen als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid kan de gemeente in sommige gevallen optreden op grond van bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit.

Neem contact op met eenĀ particulier ongediertebestrijdingsbedrijf.

Het is belangrijk om ratten zo min mogelijk aan te trekken. Dat betekent dat bijvoorbeeld geen etensresten, oud brood en dergelijke moet worden gedeponeerd op voor ratten toegankelijke plaatsen. Ook is het van belang om ratten zoveel mogelijk te weren uit de woonomgeving. Er zijn allerlei manieren om ratten te weren. Overlast van ongedierte zoals muizen, wespen, mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen, kunt u ook op verschillende wijzen zelf bestrijden. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

Een bijennest kunt u het beste laten weghalen door een imker.