Inburgeren

 

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013?

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op isdbollenstreek.nl

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013?

Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op inburgeren.nl

Kunt u de cursus en het examen niet betalen? Dan kunt u geld lenen bij DUO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of contact opnemen met DUO via +31 (0)50 59 99 600.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat (Brexit), heeft dit gevolgen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in Nederland wonen. Kijk voor meer informatie op ind.nl

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)