Hulpdiensten voor dieren

Ziet u kleine dode dieren in de openbare ruimte? Dan haalt de gemeente deze op.

Online klein dood dier melden

Voor grote dode dieren en dieren die gewond zijn, mishandeld worden of op straat zwerven zijn verschillende hulpdiensten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Dieren in de openbare ruimte

Kleine dode dieren zoals vogels, eenden of huisdieren

U kunt een melding maken via de app Fixi of op fixi.nl U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. De dode dieren worden dan door de gemeente opgehaald.

Grote dode of gewonde dieren zoals paarden, koeien, herten en reeën

U kunt contact opnemen met Meldnummer 144 Red een dier. Dan wordt de Dierenpolitie ingeschakeld.

Dode huisdieren gevonden door de gemeente

De gemeente kijkt of het huisdier is gechipt. Zo ja, dan wordt er contact opgenomen met de eigenaar. Zo nee, dan wordt er een foto gemaakt van het huisdier. U kunt voor de foto contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Gewonde, mishandelde of zwervende dieren

U kunt contact opnemen met Meldnummer 144 Red een dier. Dan wordt de Dierenambulance, Dierenpolitie of Dierenbescherming ingeschakeld.

Dieren op eigen terrein

Dode huisdieren

Als uw huisdier is overleden, haalt de gemeente uw huisdier niet op. U kunt uw huisdier:

  • Wegbrengen naar de milieustraat.
  • Laten ophalen door de dierenambulance.
  • Laten begraven of cremeren bij een dierencrematorium.
  • Zelf begraven in uw eigen tuin of op eigen grond (dus niet bij huurwoningen en grond in erfpacht). Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. Om risico’s voor volksgezondheid, diergezondheid en milieu tot een minimum te beperken, moet u uw huisdier voldoende diep begraven (minstens 75 centimeter).

Grote dode dieren zoals paarden, koeien en schapen

U kunt contact opnemen met Rendac.

Vermiste en gevonden (levende) huisdieren

Vermiste en gevonden (levende) huisdieren kunnen niet bij de gemeente worden gemeld. Gemeenten zijn alleen verantwoordelijk voor het registreren van gevonden voorwerpen. U kunt contact opnemen met Stichting Amivedi of Dierenasiel Offem.