Snippergroen

Snippergroen zijn stroken openbare grond waarvan de gemeente eigenaar is. Deze reststroken grenzen aan uw tuin, huis of grond. Inwoners kunnen eventueel deze groenstroken kopen. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door snippergroen te kopen. De gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten. En de openbare ruimte is beter gestructureerd.

Online gemeentegrond aankopen (DigiD) 

Project Snippergroen

De gemeente voert het project Snippergroen uit om het gebruik van gemeentegrond op orde te brengen. De gemeente wil met dit project het gebruik van gemeentegrond regelen. Het doel is om het gebruik van gemeentegrond te regelen en rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen.

Wij voeren het project Snippergroen per gebied uit. Voor elk gebied organiseren wij een algemene informatieavond over het project. Na deze informatieavond ontvangen alle betrokkenen een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. 

Voorwaarden

In de volgende situaties is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de aangrenzende groenstrook te kopen:

  • U heeft het snippergroen dat aan uw huis, tuin of grond grenst in gebruik. Zonder dat daarover afspraken zijn met de gemeente.
  • Aan uw huis, tuin of grond grenst snippergroen dat u niet in gebruik heeft. Maar wel graag aan uw perceel wilt toevoegen. 

Aankoop van gemeentegrond is alleen niet in alle gevallen mogelijk. Per situatie beoordeelt de gemeente of de grond wel of niet uitgeefbaar is. Wij kijken daarbij onder andere naar kabels en leidingen, de groenstructuur en de verkeersveiligheid.

Aanpak

Gemeentegrond in gebruik

Na de informatieavond zullen inwoners, die gemeentegrond gebruiken een brief ontvangen van de gemeente. Bij deze brief zit een antwoordformulier waar u op kunt aangeven of u deze grond wilt aankopen.

Gemeentegrond nog niet in gebruik

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Vervolgens zal getoetst worden of de grond uitgeefbaar is. U kunt online gemeentegrond aankopen (DigiD). Ook kunt u een e-mail sturen naar het projectteam Snippergroen via snippergroen@noordwijk.nl

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond bedraagt € 210,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. Bij aankoop van meer dan 50 m2 taxeert een onafhankelijk taxateur de grond.

Afhandeltermijn

Gemeentegrond in gebruik

Heeft u een strook gemeentegrond in gebruik? En geeft u op het antwoordformulier aan, dat u deze strook grond wilt aankopen? Dan zetten wij de verdere procedure in gang. Wij kijken of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’). Dit proces duurt enkele weken.

Is verkoop mogelijk? Dan ontvangt u van ons een verkoopvoorstel. Wanneer wij het ondertekende verkoopvoorstel van u hebben ontvangen, zorgen wij voor verzending naar de notaris van uw keuze. De notaris zal met u een afspraak maken om de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, te laten passeren.

Gemeentegrond nog niet in gebruik

Doet u een aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond, dat u nog niet in gebruik heeft met het online formulier gemeentegrond aankopen ? Dan kan de procedure langer duren. Binnen 2 weken laten wij u wel al weten of wij uw aanvraag op dat moment kunnen meenemen. Of dat wij de aanvraag behandelen als wij het project in uw gebied starten.