Starterslening aanvragen

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen. U komt mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

De gemeente Noordwijk heeft een budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Met de starterslening wordt een starter in de gelegenheid gesteld het verschil te overbruggen tussen de verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat hij of zij op basis van het inkomen kan lenen. Met een starterslening kan de koopstarter in de meeste gevallen toch die woning kopen die hij of zij op het oog heeft. De gemeente zet hiervoor geld opzij in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Met de Starterslening leent de aanvrager geld van de gemeente, via SVn.

Om voor een starterslening in aanmerking te komen, moet u aan de voorwaarden voldoen. Vanwege de gemeentelijke fusie gelden op dit moment nog verschillende voorwaarden voor de aankopen van woningen in de woonplaats Noordwijk en de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk.

Voorwaarden woonplaats Noordwijk:

 • De aanvrager is tussen de 18 en 40 jaar en is nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. In geval van een aanvraag door 2 personen geldt deze eis voor beide aanvragers.
 • De aan te kopen woning is een bestaande woning, in de woonplaats Noordwijk en gaat door de aanvrager zelf worden bewoond.
 • De verwervingskosten van de koopwoning zijn maximaal € 225.000,- inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De aanvrager staat tenminste 3 jaar aaneengesloten met een woonadres ingeschreven (of heeft ingeschreven gestaan) in de gemeente Noordwijk dan wel:
 • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in de woonplaats Noordwijk gewoond, is elders gaan studeren, en wil zich binnen 2 jaar na beëindiging van de studie weer in de woomplaats Noordwijk vestigen, dan wel:
 • De aanvrager heeft eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in de woonplaats Noordwijk gewoond en wil om andere gegronde redenen tot uiterlijk 2 jaar na vertrek, ingaande datum uitschrijving woonadres GBA, terugkeren of
 • De aanvrager bewoont op het moment van de aanvraag minimaal één jaar een zelfstandige huurwoning en gaat deze verlaten. In geval van een aanvraag door 2 personen geldt deze eis voor één van beide.

Voorwaarden woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk:

 • De aanvrager is maximaal 35 jaar en is nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. In geval van een aanvraag door 2 personen geldt deze eis voor beide aanvragers.
 • De aan te kopen woning is een bestaande woning, in de woonplaats Noordwijkerhout of De Zilk en gaat door de aanvrager zelf bewoond worden.
 • De aanvrager is niet de eerste bewoner van de woning en de woning is minimaal 24 maanden bewoond geweest.
 • De verwervingskosten van de koopwoning zijn maximaal € 245.000,- inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De aanvrager staat tenminste 1 jaar aaneengesloten met een woonadres ingeschreven in de gemeente Noordwijkerhout (of heeft ingeschreven gestaan) dan wel:
 • De aanvrager of wil binnen maximaal 1 jaar na het afronden van de studie elders terugkeren naar de woonplaats Noordwijkerhout of De Zilk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000.

U kunt een starterslening aanvragen via het formulier Starterslening. U kunt dit formulier downloaden en ingevuld (inclusief de vereiste bijlagen) naar ons toesturen. 

De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een starterslening. Bij een positieve toetsing ontvangt u de aanvraagformulieren en kunt u de aanvraag bij SVn in gang zetten.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Adresgegevens

Toon op de kaart Computerweg 11-13 
3821 AA Amersfoort

+31 (0)88 25 39 400

info@svn.nl

svn.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.