Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

U moet uw verhuizing melden als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u uw verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u uw verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Iedereen van hetzelfde adres verhuist

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.

Schriftelijk doorgeven kan op de volgende manieren:

 1. Digitaal met uw DigiD.
 2. U kunt het schriftelijk doorgeven via het formulier Aangifte vertrek naar het buitenland met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U kunt dit formulier downloaden en naar ons toesturen.
 3. U kunt het ook schriftelijk doorgeven per brief. U geeft door:
  • naar welk land u verhuist;
  • naar welk adres u verhuist (met plaatsnaam);
  • uw verhuisdatum;
  • kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Er blijven personen op huidige adres achter

Blijven er personen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de personen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Langskomen kan tijdens de openingstijden van de publieksbalies of maak online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Bewijs van uitschrijving nodig?

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-loket. Kijk voor de gemeenten met een RNI-loket op rijksoverheid.nl