Briefadres aanvragen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • geen (vast) woonadres hebt, bijvoorbeeld als u dak- of thuisloos bent of een ambulant beroep uitoefent of (tijdelijk) geen woning heeft;
  • korte overbrugging heeft tussen 2 woonadressen, mits u niet daadwerkelijk beschikt over een woonadres;
  • in een zorginstelling verblijft;
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk;
  • in een gevangenis verblijft;
  • in een psychiatrische inrichting verblijft;
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is, de burgemeester beoordeelt dit.
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U vraagt een briefadres aan via het formulier Aanvraag briefadres. Hierbij moet deĀ Verklaring toestemming briefadres worden meegestuurd. Beiden kunt u downloaden en ingevuld naar ons terugsturen.