Briefadres aanvragen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Als u geen vast woonadres hebt, kunt u geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • geen (vast) woonadres hebt, bijvoorbeeld als u dak- of thuisloos bent of een ambulant beroep uitoefent of (tijdelijk) geen woning heeft
  • korte overbrugging heeft tussen 2 woonadressen, mits u niet daadwerkelijk beschikt over een woonadres
  • in een zorginstelling verblijft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is, de burgemeester beoordeelt dit
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Een briefadres aanvragen is gratis.

Zo vraagt u een briefadres aan:

 • u neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is
 • u geeft door:
  • waarom u een briefadres nodig heeft
  • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht