Vanavond is er een raadsvergadering. Deze vergadering is live te volgen.

Ga naar de live uitzending

Adresonderzoek aanvragen

Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen.

Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

Digitaal indienen (helaas niet mogelijk op dit moment)

  • Uw DigiD.
  • Eventueel gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar daar niet meer woont. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres van deze persoon.

Schriftelijk indienen

  • Per brief of via het aanvraagformulier Verzoek tot adresonderzoek.
  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Eventueel gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar daar niet meer woont. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres van deze persoon.
  • Eventueel retour gekomen post van de vertrokken persoon, of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat deze persoon niet meer woonachtig is op uw adres.
  • Als u zelf niet ingeschreven bent op het adres, bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst).

De gemeente is voor adresonderzoek onder meer afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom enige tijd in beslag nemen.

U kunt het adresonderzoek digitaal (helaas niet mogelijk op dit moment) of schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Uitgelicht