Vuurwerk afsteken

Vooral bij (organisatoren van) feesten en partijen in de strandpaviljoens wordt het afsteken van vuurwerk vaak gezien als mooi onderdeel van de feestelijkheden. De strandlocatie biedt op zich prima gelegenheid voor het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk is leuk voor de feestgangers, maar de bewoners van Noordwijk kunnen dat als vervelend ervaren.

In aanvulling op de landelijk geldende vuurwerkregels is er in Noordwijk bepaald, dat er (buiten de jaarwisseling) tussen 23:00 en 7:00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken, tenzij het een evenement is dat is bedoeld voor alle Noordwijkers.

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2:00 uur. Denk aan de veiligheid en hou rekening met de regels. Naast de landelijke regels omtrent het afsteken van vuurwerk gelden in Noordwijk aanvullende regels. Voor de woonplaats Noordwijk zijn namelijk plaatsen aangewezen (artikel 2:73 APV Noordwijk) waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken (dit verbod geldt niet voor de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk). Dit is in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Deze plaatsen zijn:

 • op schoolpleinen
 • op het terrein van zorginstellingen
 • op het terrein van dierenasiels- en pensions
 • op het terrein van brandstofverkoop- en opslagpunten

Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar.

In het (landelijke) Vuurwerkbesluit is bepaald, dat buiten de jaarwisseling slechts vuurwerk mag worden afgestoken door professionele bedrijven.

Vuurwerk consumenten

Legaal consumentenvuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten;
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar;
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar;
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing;
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden;
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken;
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product.

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning.

Vuurwerk bedrijven 

Een bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning en moet voorafgaand aan elke vuurwerkshow een aparte ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

 1. Ontbrandingsmelding: een melding kan volstaan als er maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk wordt afgestoken (theatervuurwerk is een soort vuurwerk dat zodanig is gemaakt dat het geschikt is om te gebruiken in besloten ruimten).
 2. Ontbrandingsvergunning: een vergunning moet worden aangevraagd als er meer dan 220 kg wordt afgestoken.

In het geval van een ontbrandingsmelding wordt de ontvangen melding door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) ter kennisname doorgestuurd naar de burgemeester.
Als het gaat om een vuurwerk waarvoor een ontbrandingsvergunning nodig is, wordt vooraf aan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

Voor meer informatie over een toepassingsvergunning kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport via +31 (0)88 48 90 000.

Voor meer informatie over ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) via +31 (0)71 36 40 83 100.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

U vraagt een toepassingsvergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Als het vuurwerk deel uitmaakt van een evenement, dan moet voor dat evenement een aparte vergunning (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk) worden aangevraagd.

De provincie Zuid-Holland heeft de taken op het gebied van ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor het aanvragen kunt u contact opnemen met de ODWH.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

odwh.nl

Inspectie Leefomgeving en Transport