Demonstratie of betoging houden

Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst.

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bepaalde maatregelen, zoals dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten op motoren.

Wanneer mag de gemeente een manifestatie verbieden?

 • U hebt uw manifestatie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan.
 • Om de gezondheid te beschermen.

De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Grondrecht

De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is, dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de burgemeester letten, vandaar dat u dit moet melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U meldt uw manifestatie bij de burgemeester. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. U kunt hiervoor het formulier Kennisgeving betoging gebruiken. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.