Afgezette gebieden betreden

Moet u een afgezet gebied in? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Als u toch in een door de gemeente afgezet gebied moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Aangezien een gebied of terrein niet voor niets is afgesloten, zullen er zwaarwegende redenen moeten zijn om een ontheffing van het betredingsverbod te verlenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Zo vraagt u een ontheffing aan om een afgezet gebied te betreden: 

 • U vraagt schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente. 
 • U geeft door:
  • welk gebied u in wilt;
  • waarom u het gebied in wilt;
  • wanneer en hoe u het gebied in wilt;
  • hoe lang u in het gebied wilt zijn;
  • met wie u het gebied in wilt.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.