Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dit vervoer door:

  • Het verstrekken van een Voor Elkaar Pas (VEP) of een vergoeding voor openbaar vervoer.
  • Het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.
  • Het verstrekken van een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u, als u aan de voorwaarden voldoet, een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

  • als uw kind voor basisonderwijs of voor speciaal onderwijs aangewezen is op een school die verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt of;
  • als uw kind zodanig gehandicapt is dat uw kind niet zelf naar school kan reizen.

De gemeente beoordeelt per kind of leerlingenvervoer noodzakelijk is.

Aanvullende informatie kunt u lezen in de Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. Kijk hiervoor bij het kopje Bijzonderheden.

In sommige gevallen vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor het vervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, dan kunt u een aanvraag doen. Vul daarvoor het aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar 2019 - 2020 in.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor een Voor elkaar pas (VEP), een vergoeding voor openbaar vervoer of een vergoeding voor kosten eigen vervoer:

  • Verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven.

Bij een aanvraag voor aangepast vervoer met bus/taxi of een vergoeding voor kosten eigen vervoer:

  • Een deskundige verklaring waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke-, zintuigelijke- en/of verstandelijke handicap.

LET OP: De gemeente kan een aanvullend advies vragen aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl