Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

Online kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst (DigiD)

U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken;
  • u een opleiding volgt;
  • u een uitkering krijgt.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner.
  • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie.
  • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via +31 (0)800 05 43 of +31 555 385 385 vanuit het buitenland.