Omgevingsvisie

Najaar 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 vastgesteld. Een document waaraan vele inwoners, ondernemers, organisaties verenigingen hebben bijgedragen. In de omgevingsvisie hebben zij aangegeven hoe Noordwijk zich verder moet ontwikkelen richting 2030. In een grondig maatschappelijk debat werd dat bepaald. De uitkomst ervan werd uiteindelijk vertaalt naar: Noordwijk Energieke 7-sterren kustplaats. In 2018 is de Omgevingsvisie voor de eerste keer geactualiseerd. De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 deze vastgesteld. In de actualisatie zijn onder meer wijzigingen in nieuw vastgesteld regionaal en lokaal beleid opgenomen. Op de beleidsvelden Cultuur en Natuur heeft een meer ingrijpende aanpassing plaatsgevonden. 

Actualisatie voor Noordwijk en Noordwijkerhout

Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samen verder als de nieuwe gemeente Noordwijk. In 2019 zal daarom een meer grondige herziening van de Omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente plaatsvinden. Daarbij wordt het energieke 7-sterren concept als uitgangspunt genomen.

Uitnodiging aan inwoners

De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 is met name een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om vooral zelf vorm te geven aan de toekomst, daarin geleid door de 7-sterren, die stuk voor stuk gezien kunnen worden als belangrijke stippen op de horizon initiatiefnemers en plannenmakers. Daarnaast legt de visie de verbinding met de praktijk met concrete plannen die in co-creatie tot stand zijn gekomen.

Duurzaamheid als groene draad

Als een groene draad loopt duurzaamheid door de visie heen. Bij elke ster staan richtinggevende thema’s benoemd. Want Noordwijk moet duurzamer. Geheel in lijn met de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 gaat de gemeente verplichtingen aan gericht op de uitrol van duurzaamheidsprogramma’s die bijdragen aan energietransitie, verduurzaming en energiebesparing.

De bijbehorende stukken

De gemeenteraad nam op 8 november 2018 de volgende stukken aan, de genoemde documenten zijn ook in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl:

Duidelijk kader voor plannen

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 en de daar bijbehorende aanvullende documenten zijn vele kaderstellende visies komen te vervallen. De gemeente werkt voortaan met een handzaam stuk, dat snel uitsluitsel geeft over de wenselijkheid van een initiatief. Waarop wordt gelet? Laat je plan één of meer sterren helder stralen.

Noordwijk voor elkaar!

De 7 sterren in vogelvlucht. Kort. Bondig en overzichtelijk beschreven in de folder Noordwijk voor elkaar.