Toekomstvisie voor Noordwijk

De gemeente is gestart met het traject ‘Samen maken we een visie voor Noordwijk. Samen maken we de Toekomst’. Vanaf februari tot mei 2020 gaan in teams met elkaar aan de slag. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen, elke inbreng is van waarde!

Aanmelden voor team (per e-mail)

Teams aan de slag met hun toekomst

Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om voor hun kern, voor Noordwijk en het buitengebied toekomstbeelden te bepalen. Hierover heeft u een ansichtkaart kunnen ontvangen met de titel 'Groeten uit Noordwijk'. Door middel van dialoog en debat brengt de gemeente deze beelden samen tot 1 omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk. U kunt zich vanaf nu opgeven voor een team. Lees meer hierover in het nieuwsbericht: Samen maken we de toekomst. Doe mee! (van 6 januari 2020).

Wat voor samenleving staat u voor ogen?

Bij het opstellen van de visie gaat het over essentiële vragen voor de toekomst. Wat voor soort samenleving staat hun voor ogen? Welke keuzes maken ze als ze voor lastige dilemma’s komen te staat? Welke kant moet het op met hun buurt, kern. Met Noordwijk. 

Ingrediënten voor een prettig gesprek

De gemeente levert de ingrediënten voor deze gesprekken. Maakt deze mogelijk. En begeleidt ze. Zomer 2020 moet er een 1e opzet gereed zijn.  

Aan de teams om te bepalen 

De omgevingsvisie van de voormalig gemeente Noordwijk is één van de ingrediënten. Met het opstellen van een nieuwe visie gaat de nieuwe gemeente beslist niet voorbij aan het werk dat al voor deze omgevingsvisie is verzet. Het is aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties uit met name de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen in hoeverre zij deze visie willen gebruiken. Deze omgevingsvisie vindt u in ons archief.

Koers uitzetten voor kernen  

‘Samen maken we Noordwijk. Samen maken we de toekomst’ mondt uit in een koersbepaling. Een duidelijk beeld van de toekomst dat op een aansprekende manier de wegwijst. Die kant willen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op. Met dat beeld voor ogen kunnen ze samen aan de slag. 

Projectinformatie

  • Procesmanager: Simone Diegenbach
  • Projectgroep: Samen maken we de Toekomst
  • Kerngroep: Samen maken we de Toekomst
  • Doorlooptijd van droom naar koersdocument: najaar 2019 - zomer 2020

Vragen of interesse

Vragen of interesse om bij te dragen aan dit traject. Mail naar toekomst@noordwijk.nl

Belangrijke documenten

Nog in voorbereiding

  • Bouwsteen Noordwijk Binnen (in voorbereiding) 
  • Bouwsteen Noordwijk aan Zee (in voorbereiding)
  • Bouwsteen Noordwijkerhout (in voorbereiding)
  • Bouwsteen De Zilk (in voorbereiding)
  • Bouwsteen Buitengebied (in voorbereiding)
  • Dromen over de toekomst. Ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden (in voorbereiding)