Overige meldingen

Bezorgklacht weekblad

Heeft u De Noordwijker of het Noordwijkerhouts Weekblad niet ontvangen? Geef dan een bezorgklacht door.

Online bezorgklacht doorgeven via denoordwijker.nl

Online bezorgklacht doorgeven via noordwijkerhoutsweekblad.nl

Discriminatie

Wilt u discriminatie melden omdat u zelf slachtoffer of getuige van discriminatie bent geweest? Dan kunt u dit (anoniem) melden bij Stichting Inclusie- en discriminatiebestrijding.

Online discriminatie melden via stichtingidb.nl

Duin en bos

Gaat uw melding over het duin en bos in Hollands Duin? Dien dan uw melding in bij Staatsbosbeheer.

Mail naar Staatsbosbeheer

Gevonden of verloren voorwerp

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren in de gemeente Noordwijk? Meld dit dan bij iLost.

Online gevonden voorwerp melden via ilost.co

Online verloren voorwerp melden via ilost.co

Huiselijk geweld

Wilt u hulp bij huiselijk geweld? Of maak u zich zorgen om iemand anders? Neem dan (anoniem) contact op met Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 

Meldpunt Fouten in Overheidsregistratie (MFO)

Staat er een fout in een gegevensregistratie van een overheidsorganisatie? Meld dit dan bij de juiste organisatie. Weet u niet bij welke organisatie u moet zijn? Dan kunt u de fout bij het MFO melden.

Online een fout bij het MFO melden via rivg.nl

Overlast bedrijf

Heeft u geluid- of geuroverlast van een bedrijf? Dan kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via de Milieutelefoon.

Bel met de Milieutelefoon 

Overlast bouwen en/of verbouwen

Heeft u overlast van bouwen en/of verbouwen? Dan kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Online klacht bouwen indienen via odwh.nl

Overlast buren

Heeft u (geluids-)overlast van uw buren en komt u er met uw buren niet uit? Dan kunt u burenoverlast melden bij de politie.

Bel met de politie 

Overlast ongedierte

Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in als u ongedierte wilt bestrijden. Gemeente Noordwijk heeft geen bestrijdingsplicht. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

Bel met het Meldpunt Ongedierte

Overlast Schiphol

Heeft u overlast van vliegtuiglawaai? Dan kunt u dit melden bij Bewoners aanspreekpunt Schiphol.

Online vliegtuiglawaai melden via meldingen-bezoekbas.nl

Provinciale wegen

Gaat uw melding over provinciale wegen? Dien dan uw melding in bij de Provincie Zuid-Holland.

Online melding provinciale wegen indienen via zuid-holland.nl

Rijkswegen en/of vaarwegen

Gaat uw melding over rijkswegen en/of vaarwegen? Dien dan uw melding in bij Rijkswaterstaat.

Bel met Rijkswaterstaat

Schade aan schoolgebouwen

Heeft u schade aan uw schoolgebouw? Dien dan een schademelding onderwijshuisvesting in voor een schadevergoeding.

Formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden 

Schade door gemeente

Heeft u (letsel)schade en bent u van mening dat gemeente Noordwijk hiervoor aansprakelijk is? Dien dan een schadeclaim in.

Online schade melden als persoon (DigiD)

Online schade melden als bedrijf (eHerkenning)

Schade melden als vrijwilliger

Heeft u als vrijwilliger of mantelzorger schade en heeft uw verzekeraar de aanvraag geweigerd? Dan kunt u gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Online schade melden als vrijwilliger (DigiD)

Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt? Meld dan de uikteringsfraude (anoniem) bij meldpunt fraude van de ISD Bollenstreek.

Bel met de ISD Bollenstreek

Mail naar de ISD Bollenstreek

Verkeersveiligheid

Als gemeente horen we graag signalen van onze inwoners als het beter kan. U kunt uw melding doorgeven als u een goed idee heeft over een verkeerssituatie. Of als u een verkeerssituatie onveilig vindt.

Online verbetering verkeerssituatie melden (met DigiD)

Online verbetering verkeerssituatie melden (zonder DigiD)

Waterhuishouding

Gaat uw melding over waterpeil, dijken, dode vissen of watervogels, verontreinigde sloot, illegale lozing in water, algengroei of defect aan gemaal, stuw, duiker of sluis? Dien dan uw melding in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Online melding waterhuishouding indienen via rijnland.net