Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Overige meldingen

Bezorgklacht weekblad

Heeft u De Noordwijker of het Noordwijkerhouts Weekblad niet ontvangen? Geef dan een bezorgklacht door.

Online bezorgklacht doorgeven via denoordwijker.nl

Online bezorgklacht doorgeven via noordwijkerhoutsweekblad.nl

Discriminatie

Wilt u discriminatie melden omdat u zelf slachtoffer of getuige van discriminatie bent geweest? Dan kunt u dit (anoniem) melden bij Stichting Inclusie- en discriminatiebestrijding.

Online discriminatie melden via stichtingidb.nl

Gevonden of verloren voorwerp

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren in de gemeente Noordwijk? Meld dit dan bij iLost.

Online gevonden voorwerp melden via ilost.co

Online verloren voorwerp melden via ilost.co

Huiselijk geweld

Wilt u hulp bij huiselijk geweld? Of maak u zich zorgen om iemand anders? Neem dan (anoniem) contact op met Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 

Meldpunt Fouten in Overheidsregistratie (MFO)

Staat er een fout in een gegevensregistratie van een overheidsorganisatie? Meld dit dan bij de juiste organisatie. Weet u niet bij welke organisatie u moet zijn? Dan kunt u de fout bij het MFO melden.

Online een fout bij het MFO melden via rivg.nl

Overlast bedrijf

Heeft u geluid- of geuroverlast van een bedrijf of overlast van een bedrijf dat aan het (ver-)bouwen is? Dan kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via de Milieutelefoon.

Bel met de Milieutelefoon 

Overlast buren

Heeft u (geluids-)overlast van uw buren en komt u er met uw buren niet uit? Dan kunt u burenoverlast melden bij de politie.

Bel met de politie 

Overlast ongedierte

Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in als u ongedierte wilt bestrijden. Gemeente Noordwijk heeft geen bestrijdingsplicht. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

Bel met het Meldpunt Ongedierte

Overlast Schiphol

Heeft u overlast van vliegtuiglawaai? Dan kunt u dit melden bij Bewoners aanspreekpunt Schiphol.

Online vliegtuiglawaai melden via meldingen-bezoekbas.nl

Schade aan schoolgebouwen

Heeft u schade aan uw schoolgebouw? Dien dan een schademelding onderwijshuisvesting in voor een schadevergoeding.

Formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden 

Schade door gemeente

Heeft u (letsel)schade en bent u van mening dat gemeente Noordwijk hiervoor aansprakelijk is? Dien dan een schadeclaim in.

Online schade melden als persoon (DigiD)

Online schade melden als bedrijf (eHerkenning)

Schade melden als vrijwilliger

Heeft u als vrijwilliger of mantelzorger schade en heeft uw verzekeraar de aanvraag geweigerd? Dan kunt u gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Online schade melden als vrijwilliger (DigiD)