Bezwaar maken

Bezwaar tegen besluit van gemeente Noordwijk

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente Noordwijk omdat bijvoorbeeld een subsidie is afgewezen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij gemeente Noordwijk.

Online bezwaarschrift indienen als natuurlijk persoon (DigiD) 

Online bezwaarschift indienen als organisatie (eHerkenning)

Bezwaar tegen ontwerpbesluit van gemeente Noordwijk

Bent u het niet eens met een ontwerpbesluit van gemeente Noordwijk zoals een nieuw bestemmingsplan? Dan kunt u een zienswijze indienen bij gemeente Noordwijk. 

U kunt uw zienswijze mondeling, per e-mail of brief indienen.

Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen van Belastingen Bollenstreek

Voor een bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw WOZ-waarde kunt u een bezwaarschrift indienen bij Belastingen Bollenstreek.

Online bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen (DigiD)

Bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting van Parkeerservice Noordwijk

Heeft u een parkeerbon ontvangen omdat u zonder te betalen heeft geparkeerd in een betaald parkeren gebied en wilt u hier bezwaar tegen maken? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Parkeerservice Noordwijk.

Online bezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelasting indienen via noordwijk.parkeer.nl

Bezwaar tegen strafbeschikking van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Heeft u een parkeerbon ontvangen omdat u fout heeft geparkeerd op een openbare plaats waar parkeren niet is toegestaan en wilt u hier bezwaar tegen maken? Dan kunt u een verzetschrift indienen bij het CJIB.

Kijk hoe u een verzetschrift indient op cjib.nl