Verkeersonveilige situatie melden

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

Online een verkeersonveilige situatie melden via fixi.nl

U kunt onveilige verkeerssituaties melden bij de gemeente. Ook kunt u een verzoek indienen voor het aanbrengen van bijvoorbeeld:

  • plateaus
  • parkeerverboden
  • dertigkilometerzones
  • maximumsnelheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Wegen gemeente Noordwijk

U kunt online een verkeersonveilige situatie melden via fixi.nl of de app Fixi. U kunt uw melding volgen en andere meldingen bekijken. U ziet bijvoorbeeld of iemand anders de melding al heeft gedaan. Ook wordt u met een e-mail op de hoogte gehouden van de status van uw melding. Vermeld zo nauwkeurig mogelijk het probleem en de locatie.

U kunt voor een melding natuurlijk ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Wegen Rijkswaterstaat

Voor rijkswegen en vaarwegen kunt u een melding maken bij Rijkswaterstaat.

Wegen provincie Zuid-Holland

Voor provinciale wegen kunt u een melding maken bij de provincie Zuid-Holland.