Dood dier melden

Ziet u dode dieren op gemeentelijk terrein langs de weg of in het water? Dan kunt u deze melden. De kadavers worden dan weggehaald.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Kleine dieren

Dode kleine dieren (bijvoorbeeld vogels of egels) of huisdieren die u aan de weg vindt, kunt u direct digitaal melden via de app of website van Verbeterdebuurt. Als u niet in staat bent de melding digitaal te maken, kunt het ook telefonisch doorgeven aan het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. De dode dieren worden dan door de reinigingsdienst opgehaald.

Vee

Kadavers van vee (bijvoorbeeld paarden, koeien of schapen) of hobbydieren kunt u melden bij het erkende destructiebedrijf Rendac.

Inheemse dieren

Inheemse dieren (bijvoorbeeld damherten en reeën) kunt u melden bij meldpunt 144 Red een dier van de politie.

Dood dier gevonden in de duinen

U kunt de melding doen bij Staatsbosbeheer.

Dood dier gevonden langs de provinciale weg

U kunt de melding doen bij de Provincie Zuid-Holland.

Overleden huisdieren

  • U kunt uw huisdier laten ophalen door de dierenambulance.
  • U kunt uw huisdier laten begraven of cremeren.
  • U kunt uw huisdier afgeven bij de milieustraat.
  • U kunt uw huisdier zelf begraven in uw eigen tuin of op eigen grond (dus niet bij huurwoningen en grond in erfpacht). Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. Daarnaast moeten de risico’s voor volksgezondheid, diergezondheid en milieu tot een minimum beperkt worden, vandaar dat u geadviseerd wordt uw gezelschapsdier voldoende diep te begraven (minstens 75 centimeter).

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: +31 (0)71 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht